średni


średni
średni {{/stl_13}}{{stl_8}}przym. IIa {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'(zwykle o parametrach, o czymś, co mierzy się w jakiejś skali itp.): taki, który w porównaniu z innymi sytuuje się gdzieś pośrodku, zajmuje centralne, środkowe miejsce w skali, znajdujący się pośrodku wartości skrajnych': {{/stl_7}}{{stl_10}}Być średniego wzrostu. Kobieta w średnim wieku. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'będący wynikiem dzielenia sumy składników przez ich liczbę; przeciętny': {{/stl_7}}{{stl_10}}Średnia temperatura w styczniu. Średnia gęstość zaludnienia. Średnia wartość. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}3. {{/stl_12}}{{stl_7}}'niewyróżniający się niczym szczególnym, niewybijający się ponad przeciętność; taki, jak inni; zwyczajny, zwykły': {{/stl_7}}{{stl_10}}Średni student. Średnie uzdolnienia. Średnie możliwości. Średni obywatel. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}4. {{/stl_12}}{{stl_8}}pot. {{/stl_8}}{{stl_7}}'niespecjalny, nieszczególny, nieciekawy (z odpowiednią intonacją i mimiką mówiącego) ': {{/stl_7}}{{stl_10}}Średnia przyjemność, frajda. Średnie samopoczucie. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}5. {{/stl_12}}{{stl_7}}'związany z nauką, dotyczący nauki w szkole ponadpodstawowej, którą kończy się, zdając maturę': {{/stl_7}}{{stl_10}}Szkoła średnia. Mieć średnie wykształcenie.{{/stl_10}}{{stl_18}}ZOB. {{/stl_18}}{{stl_10}}średnia przyjemność {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • Sredni — (russisch Средний) ist der Name folgender Ortschaften in Russland: Sredni (Irkutsk), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Irkutsk Dörfer und ländliche Siedlungen: Sredni (Archangelsk), in der Oblast Archangelsk Sredni (Kaluga), in der Oblast… …   Deutsch Wikipedia

  • średni — 1. «znajdujący się pośrodku między małym a dużym; pośredni pod względem miary, objętości, ilości, siły, wielkości itp.» Średni wzrost. Średnia fortuna. Średnie tempo. Średnie pokolenie. Była średnią w rodzeństwie. ∆ fiz. rad. Fale średnie «fale… …   Słownik języka polskiego

  • Średni Łan — Infobox Settlement name = Średni Łan settlement type = Village total type = image shield = subdivision type = Country subdivision name = POL subdivision type1 = Voivodeship subdivision name1 = Lublin subdivision type2 = County subdivision name2 …   Wikipedia

  • Sredni Vashtar — is a short story written by Saki (Hector Hugh Munro) between 1900 and 1914 and initially published in his book Beasts and Super Beasts . It has been adapted into a short film and a TV drama.The story concerns a 10 year old boy called Conradin,… …   Wikipedia

  • Sredni Vashtar — Filmdaten Deutscher Titel Sredni Vashtar Produktionsland UK …   Deutsch Wikipedia

  • Sredni vashtar — Sakis (Hector Hugh Munro) Kurzgeschichte Sredni vashtar wurde zwischen 1900 und 1914 geschrieben. Die Geschichte handelt von einem zehnjährigen Jungen namens Conradin, der an einer nicht näher beschriebenen, tödlichen Krankheit leidet. Da seine… …   Deutsch Wikipedia

  • Sredni Chelbas — Средний Челбас Sredni Chelbas …   Wikipedia Español

  • Aeródromo de Sredni Ostrov — Aэродром Средний Остров Sumario Tipo Militar Ubicación Sredni Ostrov …   Wikipedia Español

  • Majdan Średni —   Village   …   Wikipedia

  • Majków Średni —   Village   …   Wikipedia